Saksa Kultuurifoorum

Saksa Ida-Euroopa Kultuurifoorum peab oma ülesandeks tegeleda kriitiliselt ja tulevikku vaatavalt nende Ida-Euroopa piirkondade ajalooga, kus sakslased on elanud või elavad veel praegugi. Kultuurifoorum soovib koostöös Kesk-ja Ida-Euroopa kolleegidega uurida sakslaste ja nende idanaabrite ühist ajaloopärandit ja tutvustada seda kaasahaaravalt laiemale publikule. Kultuurifoorum korraldab näitusi, loenguid, kohtumisi autoritega, avalikke diskussioone, kontserte, konverentse ning annab välja auhindu. Kultuurifoorumi sarjas Potsdamer Bibliothek östliches Europa on ilmunud aimeraamatuid, fotoalbumeid ja ilukirjandust. Kultuurifoorumi koduleheküljelt leiab mitmesugust informatsiooni: ürituste kuulutusi, uudiseid, artikleid ja infomaterjale. Kultuurifoorum on vahendajaks ida ja lääne, teaduse ja avalikkuse, institutsioonide ja üksikisikute vahel. Oma tegevusega panustab Kultuurifoorum aktiivselt rahvaste ja riikide teineteisemõistmisse ja leppimisse lõimuvas Euroopas.

Lisainformatsioon ja kontakt:
Thomas Schulz
e-post: schulz[at]kulturforum.info
Sarah Jana Portner
e-post: portner[at]kulturforum.info