Sarah Jana Portner

Sarah Jana Portner on sündinud 1983. aastal Starnbergis. Ta õppis 2010. aasta oktoobrini Passau ülikoolis võõrkeeli, majandust ning kultuurikorraldust, keskendudes peamiselt Ida- ja Kesk-Euroopa ajaloole. Oma diplomitöös käsitles ta heliloomingu tingimusi Nõukogude Liidus. 2008. aastal külastas ta Peipsi järve äärseid alasid Eestis ja tutvus vanausuliste kultuuriga. See reis sai teoks tänu Heinrich Bölli Fondi uurimisstipendiumile. Samal ajal läbis Sarah Jana Portner Dr. Hans Kapfingeri stipendiumi toel ajakirjandusliku väljaõppe ajalehe Passauer Neuen Presse juures. 

Kontakt: portner[at]kulturforum.info